Verslagje Summercourse KennisKwadraat 2010

Op 26 en 27 augustus vond de Summercourse 2010 plaats bij Coco Maria in Veenhuizen en Nieuw-Allardsoog in Bakkeveen. Zes sprekers namen ons mee langs de onderwerpen, inspireren, strategie ontwikkeling, kennismanagement, communiceren, personeelsbeleid en daadwerkelijk creëren. Bovendien stond er veldwerk op het programma in de vorm van de Boevenbus, een rondrit door Veenhuizen. Nadat iedereen een rugzak met inhoud had ontvangen, gingen we op reis. Kijk ook eens naar het fotoverslag.Jan Vaessen(authentiek inspireren) kondigde een “nieuwe tijd” aan. Na het postmoderne nihilisme zonder moraal met macht, is er een bij velen behoefte aan iets beters en nieuws. In de westerse wereld zijn we erg bezig met zien, terwijl de zintuigen zien, horen en voelen in balans moeten zijn. Bijzonder waren de chakra oefeningen die Jan ons liet doen.Henk Timmerman (authentieke strategie ontwikkeling) gaf aan dat er voor een adequate strategie een goede verhouding moet zijn tussen visie en ambitie. Mensen voelen als een strategie (niet) deugt. Een leider geeft richting en voert regie, zodat mensen risico’s durven te nemen. Je moet hard zijn op feiten en zacht op mensen. Geld is een middel, nooit een doel.

Bart van der Meij (authentiek kennismanagement) legde de vraag voor: “Welke kennis dient voor de organisatie verworven te worden en behouden te blijven?”. Het is dus soms niet erg als er kennis verdwijnt door uitstroom of niet documenteren. Maar soms wel! Informatie is overdraagbaar, terwijl kennis altijd gekoppeld is aan een persoon. Daarom is “kennismanagement” ook zo moeilijk. Kennismanagement moet ook onderdeel zijn van hrm.

Marcel van der Pol (authentiek communiceren) onderstreepte aan de hand van verhalen en oefeningen het belang van het feit dat mensen verschillende betekenissen geven aan feiten, dus dat waarnemingen en perspectieven kunnen en zullen verschillen. Daarop gaat communicatie vaak mis. Zijn tip: vraag je af van het leidmotief is van de ander en wat zou het me opleveren als ik de werkelijkheid anders zie?

Stef Driessen (authentiek hrm) belichtte het verschil tussen verliefdheid en echte liefde, geprojecteerd op mensen in organisaties. Dat gaat over binden en boeien. Het een is niet beter dan het ander, maar mensen verschillen op die punten. Voorts is de tevredenheid over binden en boeien van medewerkers geen constante. Dus je doet er goed aan om dat individueel te meten en te monitoren (in gewoon Nederlands: je moet het ze gewoon vragen), zodat je een passend aanbod van werk kan aanbieden.

Wilma Biezen (authentiek creëren) nam ons allen mee op reis langs Dance4Life, een project om zo veel mogelijk geld door leerlingen van scholen in te zamelen voor Aidsbestrijding bij jongeren. Zij deed dit aan de hand van de creatiespiraal van Marinus Knoope, in 12 stappen van wens naar realisatie. De energie spatte er van af. En authentiek was het zeker!

Tot slot: de boekenkast van KennisKwadraat is goed bijgevuld, want iedereen had een boek meegenomen dat hem of haar of zijn of haar werk sterk had beïnvloed. Tijdens de boekensessie in de huiskamer van De Eland in Nieuw-Allardsoog op de avond van dag 1 werden de boekverhalen met emotie en passie gedeeld.