Authentiek De Krant Lezen

Authentiek De Krant Lezen – Casus Dagblad van het Noorden

– voor managers met zin en lef–

Een management reeks van KennisKwadraat

Op vrijdag 8 juni  bij Dagblad van het Noorden in Groningen
van 13.30 (ontvangst) tot 17.00 + aansluitend borrel

DvhN

Wat en voor wie?
Bent u manager of adviseur en vindt u dat iedereen eigenlijk zichzelf moet zijn om betere resultaten te boeken? Heeft uw organisatie behoefte aan meer inspiratie op de werkvloer? Of wilt u gewoon eens ondergedompeld worden in een mooi verhaal op een inspirerende plek? Kom dan op 8 juni naar Dagblad van het Noorden in Groningen, Lübeckweg 2.

De formule is dit jaar “Kennis met een Casus”: K2 sessies met een echte vraag van een organisatie. Soms met veldwerk, soms op een andere verrassende plaats. “Wie wil er wat” is een succesfactor voor realisatie, vandaar.

Voorwerk: Knip iets uit de krant dat jou heeft getroffen. Positief of negatief, of gewoon omdat het opviel. En neem het mee.

Programma
Vanaf 13.30 Ontvangst met iets lekkers
13.50 Start Welkom in de filmzaal door Pieter Sijpersma, hoofdredacteur en aftrap: anekdote en de centrale vraag: “Wat is het toch dat ons weerhoudt”?
14.00 Even voorstellen, wie ben je en wat is voor jou “authentiek krantlezen”?
14.30 Korte rondleiding langs de redactie, de opslaghal en de bedieningskamer
15.00 Casus. Hoe kan het dan klanten zo gemakkelijk opzeggen? Hoe kunnen we klanten nu en straks (nog)meer binden en boeien (en hoe verdienen we dan ons geld)? Inclusief een gesproken column van Bart van der Meij, lampenist en bibliothecaris 2.0
15.30 Pauze
15.45 Casus (vervolg)
16.45 Wrap-up en afsluiting
17.00 Informeel netwerken onder genot van een drankje
17.45 Einde

Praktische informatie
Als entreefee vragen we aan de maximaal 20 deelnemers aan een Masterclass om een boek mee te nemen (en achter te laten) dat je werk sterk heeft beïnvloed.

We willen ook graag in een paar regels de “argumentatie”weten waarom. En dat willen we weer graag op de KennisKwadraat website zetten. Zo werken we aan Kennis maal Kennissen.

U kunt u opgeven door een email te sturen naar info@kenniskwadraat.nl

Authentiek De Liefde (&) Bedrijven

Wat gebeurde er tijdens de KennisKwadraat sessie over Authentiek De Liefde (&) Bedrijven op 30 september 2011?

Mooi weer, een 15-tal gemotiveerde mensen waarvan een deel uit Brabant, het witte kerkje in Gasselte met een rijke historie en noaberschap. En onverwachte ballonnen in de lucht in de vorm van een hart (bruiloftsfeest in de kroeg naast de kerk?). Liefde blijkt nodig in het zakendoen. Liefde of passie voor het werk, liefde voor jezelf om te kunnen geven, liefde voor je collega die fouten maakt, liefde voor je baas (ook al is dat soms moeilijk) en liefde voor je klanten. Naast liefde is er ook een portie macht of kracht (“power”) nodig.
Jan Willem Wolff opende met zijn liefde voor bierviltjes en het feit dat klanten zelfs op vakantie aan hem denken, omdat ze onbaatzuchtig viltjes voor hem meenemen.
Jan Vaessen nam ons mee in de ontwikkeling van het westerse denken. Zijn voorspelling: er komt een nieuwe tijd aan waarin liefde centraal staat.
Bart van der Meij vertelde aan de hand van een stapel boeken zijn persoonlijke verhaal over liefde en het bedrijf Pulsar dat hij heeft opgericht om een liefdevolle wereld mee te helpen bouwen. We kunnen leren van Rumi, Krishnamurti, Lao Tse.
Onvoorwaardelijk geven blijkt veel op te leveren. Transactiedenken raakt uit. Verdienmodellen met liefde verdienen nadere uitwerking. Vragen wat je wilt biedt een ander de mogelijkheid te geven. Maar: dan moeten we wel beter worden in het ontvangen. Kortom: veel werk aan de winkel.

Verslag Masterclass Authentiek Innoveren, 5 november 2010

Op vrijdag 5 november 2010 vond de sessie Authentiek Innoveren plaats. Een bijzondere plek, want we waren te gast bij Hoefijzerfabriek Werkmanin Helpman, Groningen.In het bedrijf is de vierde generatie actief en de vijfde is op komst. Christel Werkman was onze gastvrouw. Ruim 20 deelnemers waren present – we waren een maand van tevoren reeds “uitverkocht” – om mee te denken over de vraag van Werkman: “Hoe maken we van Werkman binnen 5 tot 10 jaar een sterk merk met een ijzersterk imago?”.Na een korte inleiding verkenden we de fabriek. Iedereen moest felgele oordopjes in, een soort clubgevoel. Waarnemen ging dus vooral met ogen en neus. Vervolgens maakte Jan Swagerman, van beroep narratief coach en verhalenverteller, ons wegwijs in storytelling. “Met een verhaal kun je als manager een probleem creëren en ook weer oplossen”, zo was zijn boodschap. Een goed verhaal bestaat uit een situatie, een gebeurtenis waardoor de held op pad moet (probleem), een tocht met een moment van de waarheid (ga ik door of stop ik) en een einde (oplossing). Geladen met deze informatie gingen we brainstormen. Christel kon veel tips in ontvangst nemen: noem jezelf niet Royal Werkman maar Loyal Werkman, probeer hoefsmeden aan je te binden, is het een idee om statiegeld in te voeren op je hoefijzers, maak je logo goed zichtbaar op je product, zoek en vindt ambassadeurs, probeer te innoveren via de wereld van de topsport en meer.

Werkman heeft nieuwe impulsen gekregen voor authentiek innoveren. Want als een ding duidelijk werd tijdens de middag, dan is het dat liefde voor je product en voor je bedrijf als vanzelf hongerig maakt naar vernieuwing. Opdat Helpman minstens nog eens 101 jaar bestaat!

Verslagje Summercourse KennisKwadraat 2010

Op 26 en 27 augustus vond de Summercourse 2010 plaats bij Coco Maria in Veenhuizen en Nieuw-Allardsoog in Bakkeveen. Zes sprekers namen ons mee langs de onderwerpen, inspireren, strategie ontwikkeling, kennismanagement, communiceren, personeelsbeleid en daadwerkelijk creëren. Bovendien stond er veldwerk op het programma in de vorm van de Boevenbus, een rondrit door Veenhuizen. Nadat iedereen een rugzak met inhoud had ontvangen, gingen we op reis. Kijk ook eens naar het fotoverslag.Jan Vaessen(authentiek inspireren) kondigde een “nieuwe tijd” aan. Na het postmoderne nihilisme zonder moraal met macht, is er een bij velen behoefte aan iets beters en nieuws. In de westerse wereld zijn we erg bezig met zien, terwijl de zintuigen zien, horen en voelen in balans moeten zijn. Bijzonder waren de chakra oefeningen die Jan ons liet doen.Henk Timmerman (authentieke strategie ontwikkeling) gaf aan dat er voor een adequate strategie een goede verhouding moet zijn tussen visie en ambitie. Mensen voelen als een strategie (niet) deugt. Een leider geeft richting en voert regie, zodat mensen risico’s durven te nemen. Je moet hard zijn op feiten en zacht op mensen. Geld is een middel, nooit een doel.

Bart van der Meij (authentiek kennismanagement) legde de vraag voor: “Welke kennis dient voor de organisatie verworven te worden en behouden te blijven?”. Het is dus soms niet erg als er kennis verdwijnt door uitstroom of niet documenteren. Maar soms wel! Informatie is overdraagbaar, terwijl kennis altijd gekoppeld is aan een persoon. Daarom is “kennismanagement” ook zo moeilijk. Kennismanagement moet ook onderdeel zijn van hrm.

Marcel van der Pol (authentiek communiceren) onderstreepte aan de hand van verhalen en oefeningen het belang van het feit dat mensen verschillende betekenissen geven aan feiten, dus dat waarnemingen en perspectieven kunnen en zullen verschillen. Daarop gaat communicatie vaak mis. Zijn tip: vraag je af van het leidmotief is van de ander en wat zou het me opleveren als ik de werkelijkheid anders zie?

Stef Driessen (authentiek hrm) belichtte het verschil tussen verliefdheid en echte liefde, geprojecteerd op mensen in organisaties. Dat gaat over binden en boeien. Het een is niet beter dan het ander, maar mensen verschillen op die punten. Voorts is de tevredenheid over binden en boeien van medewerkers geen constante. Dus je doet er goed aan om dat individueel te meten en te monitoren (in gewoon Nederlands: je moet het ze gewoon vragen), zodat je een passend aanbod van werk kan aanbieden.

Wilma Biezen (authentiek creëren) nam ons allen mee op reis langs Dance4Life, een project om zo veel mogelijk geld door leerlingen van scholen in te zamelen voor Aidsbestrijding bij jongeren. Zij deed dit aan de hand van de creatiespiraal van Marinus Knoope, in 12 stappen van wens naar realisatie. De energie spatte er van af. En authentiek was het zeker!

Tot slot: de boekenkast van KennisKwadraat is goed bijgevuld, want iedereen had een boek meegenomen dat hem of haar of zijn of haar werk sterk had beïnvloed. Tijdens de boekensessie in de huiskamer van De Eland in Nieuw-Allardsoog op de avond van dag 1 werden de boekverhalen met emotie en passie gedeeld.

Programma Summercourse Authentiek Werken en Managen

Op 26 en 27 augustus 2010 heeft KennisKwadraat een b(r)roeiende tweedaagse summercourse gepland in Veenhuizen, met daarin de highlights van onze masterclasses.
Gedurende de twee dagen krijgt u in deze speciale Summercourse een beeld van Authentiek Werken en Managen en de wijze waarop u dat meer kunt doen. De Summercourse bevat verschillende over uiteenlopende onderwerpen als:
– Inspireren
– Strategieontwikkeling
– Communiceren
– Kennismanagement
– Binden en Boeien
Zoals u van KennisKwadraat gewend bent bevat het programma een combinatie van inspiratie en veldwerk. De interactieve presentaties bevatten oefeningen. Gedurende de twee dagen krijgt u een beeld van Authentiek Werken en Managen en de wijze waarop u dat kunt toepassen in uw eigen omgeving. In deze brochure treft u het uitgebreide programma aan.
Minimaal 12 en maximaal 16 personen kunnen deze zomer deelnemen aan onze Summercourse.
Prijs
De toegangsprijs voor de Summercourse bedraagt €1.250, exclusief €295 voor overnachting, catering, boevenbus, etc.
Bij meenemen van een boek met een verhaal ontvangt u €250 korting, dus dan betaalt u €1.000 plus €295 = €1.295
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Locaties
De Summercourse vindt plaats in:
Veenhuizen (Coco Maria en Bitter & Zoet) en
Bakkeveen (Nieuw Allardsoog)
Inschrijving
U kunt zich voor onze Summercourse inschrijven door een e-mail te sturen naar info@kenniskwadraat.nl. U krijgt van ons vrijwel direct een ontvangstbevestiging terug gemaild.
Begin augustus 2010 krijgt u van ons een definitieve bevestiging met de allerlaatste informatie.Meer informatie?
Mocht u meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact op met Jan Willem Wolff (06 15095122) of Bart van der Meij (06 50826060). Wij sturen u graag onze uitgebreide digitale programmabrochure toe! U kunt deze ook zelf hier downloaden.