Authentiek De Liefde (&) Bedrijven

Wat gebeurde er tijdens de KennisKwadraat sessie over Authentiek De Liefde (&) Bedrijven op 30 september 2011?

Mooi weer, een 15-tal gemotiveerde mensen waarvan een deel uit Brabant, het witte kerkje in Gasselte met een rijke historie en noaberschap. En onverwachte ballonnen in de lucht in de vorm van een hart (bruiloftsfeest in de kroeg naast de kerk?). Liefde blijkt nodig in het zakendoen. Liefde of passie voor het werk, liefde voor jezelf om te kunnen geven, liefde voor je collega die fouten maakt, liefde voor je baas (ook al is dat soms moeilijk) en liefde voor je klanten. Naast liefde is er ook een portie macht of kracht (“power”) nodig.
Jan Willem Wolff opende met zijn liefde voor bierviltjes en het feit dat klanten zelfs op vakantie aan hem denken, omdat ze onbaatzuchtig viltjes voor hem meenemen.
Jan Vaessen nam ons mee in de ontwikkeling van het westerse denken. Zijn voorspelling: er komt een nieuwe tijd aan waarin liefde centraal staat.
Bart van der Meij vertelde aan de hand van een stapel boeken zijn persoonlijke verhaal over liefde en het bedrijf Pulsar dat hij heeft opgericht om een liefdevolle wereld mee te helpen bouwen. We kunnen leren van Rumi, Krishnamurti, Lao Tse.
Onvoorwaardelijk geven blijkt veel op te leveren. Transactiedenken raakt uit. Verdienmodellen met liefde verdienen nadere uitwerking. Vragen wat je wilt biedt een ander de mogelijkheid te geven. Maar: dan moeten we wel beter worden in het ontvangen. Kortom: veel werk aan de winkel.