Authentiek De Krant Lezen

Authentiek De Krant Lezen – Casus Dagblad van het Noorden

– voor managers met zin en lef–

Een management reeks van KennisKwadraat

Op vrijdag 8 juni  bij Dagblad van het Noorden in Groningen
van 13.30 (ontvangst) tot 17.00 + aansluitend borrel

DvhN

Wat en voor wie?
Bent u manager of adviseur en vindt u dat iedereen eigenlijk zichzelf moet zijn om betere resultaten te boeken? Heeft uw organisatie behoefte aan meer inspiratie op de werkvloer? Of wilt u gewoon eens ondergedompeld worden in een mooi verhaal op een inspirerende plek? Kom dan op 8 juni naar Dagblad van het Noorden in Groningen, Lübeckweg 2.

De formule is dit jaar “Kennis met een Casus”: K2 sessies met een echte vraag van een organisatie. Soms met veldwerk, soms op een andere verrassende plaats. “Wie wil er wat” is een succesfactor voor realisatie, vandaar.

Voorwerk: Knip iets uit de krant dat jou heeft getroffen. Positief of negatief, of gewoon omdat het opviel. En neem het mee.

Programma
Vanaf 13.30 Ontvangst met iets lekkers
13.50 Start Welkom in de filmzaal door Pieter Sijpersma, hoofdredacteur en aftrap: anekdote en de centrale vraag: “Wat is het toch dat ons weerhoudt”?
14.00 Even voorstellen, wie ben je en wat is voor jou “authentiek krantlezen”?
14.30 Korte rondleiding langs de redactie, de opslaghal en de bedieningskamer
15.00 Casus. Hoe kan het dan klanten zo gemakkelijk opzeggen? Hoe kunnen we klanten nu en straks (nog)meer binden en boeien (en hoe verdienen we dan ons geld)? Inclusief een gesproken column van Bart van der Meij, lampenist en bibliothecaris 2.0
15.30 Pauze
15.45 Casus (vervolg)
16.45 Wrap-up en afsluiting
17.00 Informeel netwerken onder genot van een drankje
17.45 Einde

Praktische informatie
Als entreefee vragen we aan de maximaal 20 deelnemers aan een Masterclass om een boek mee te nemen (en achter te laten) dat je werk sterk heeft beïnvloed.

We willen ook graag in een paar regels de “argumentatie”weten waarom. En dat willen we weer graag op de KennisKwadraat website zetten. Zo werken we aan Kennis maal Kennissen.

U kunt u opgeven door een email te sturen naar info@kenniskwadraat.nl

Authentiek De Liefde (&) Bedrijven

Wat gebeurde er tijdens de KennisKwadraat sessie over Authentiek De Liefde (&) Bedrijven op 30 september 2011?

Mooi weer, een 15-tal gemotiveerde mensen waarvan een deel uit Brabant, het witte kerkje in Gasselte met een rijke historie en noaberschap. En onverwachte ballonnen in de lucht in de vorm van een hart (bruiloftsfeest in de kroeg naast de kerk?). Liefde blijkt nodig in het zakendoen. Liefde of passie voor het werk, liefde voor jezelf om te kunnen geven, liefde voor je collega die fouten maakt, liefde voor je baas (ook al is dat soms moeilijk) en liefde voor je klanten. Naast liefde is er ook een portie macht of kracht (“power”) nodig.
Jan Willem Wolff opende met zijn liefde voor bierviltjes en het feit dat klanten zelfs op vakantie aan hem denken, omdat ze onbaatzuchtig viltjes voor hem meenemen.
Jan Vaessen nam ons mee in de ontwikkeling van het westerse denken. Zijn voorspelling: er komt een nieuwe tijd aan waarin liefde centraal staat.
Bart van der Meij vertelde aan de hand van een stapel boeken zijn persoonlijke verhaal over liefde en het bedrijf Pulsar dat hij heeft opgericht om een liefdevolle wereld mee te helpen bouwen. We kunnen leren van Rumi, Krishnamurti, Lao Tse.
Onvoorwaardelijk geven blijkt veel op te leveren. Transactiedenken raakt uit. Verdienmodellen met liefde verdienen nadere uitwerking. Vragen wat je wilt biedt een ander de mogelijkheid te geven. Maar: dan moeten we wel beter worden in het ontvangen. Kortom: veel werk aan de winkel.